Bildkälla: Stockfoto

Kopparmarknaden visar underskott på 30 000 ton i juli - ICSG

Marknadsdata indikerar att det rådde ett underskott, det vill säga konsumtionen var högre än produktionen, på 30 000 ton på kopparmarknaden i juli. För perioden januari-juli var det ett underskott med 126 000 ton.

Under helåret 2021 var det underskott på 441 000 ton.

Det visar statistik från The International Copper Study Group, ICSG.

Produktionen av raffinerad koppar steg cirka 2,9 procent under januari-juli jämfört med samma period i fjol. Konsumtionen ökade med cirka 2,5 procent.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER