Bildkälla: Stockfoto

Kraftfull tillväxt för IMCD - Odin Global ökade 7,15 procent i juli

Fonden Odin Global C steg 7,15 procent i juli, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,33 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 25,81 procent och är därmed bättre än index som har ökat 20,40 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Harald Nissen och Håvard Opland.

Nissen och Opland skriver inledningsvis att månadens bolagsrapporter i sin helhet var mycket starka och att juli därför blev en väldigt bra månad för fonden både i absoluta och i relativa tal. Även globalt fortsatte börserna överlag starkt, där undantaget var tillväxtmarknader och i synnerhet Kina, vars aktiemarknad enligt förvaltarna påverkades negativt av ökad reglering i landet.

"Fondens största position IMCD, den nederländska distributören av ingredienser och specialkemikalier, fortsätter att leverera mycket bra siffror och andra kvartalet var inget undantag. Om vi jämför rörelseresultatet (EBITA) med motsvarande period för 2019, dvs före pandemin, ser vi en ökning med 60 procent och då har vi ändå lämnat de senaste förvärven utanför. Marknaden och analytikerna togs återigen på sängen och överraskades över bolagets kraftfulla tillväxt och hur motståndskraftig denna affärsmodell har visat sig vara", skriver förvaltarna.

Tillsammans med Lifco och Indutrade var IMCD innehavet som bidrog bäst till den positiva avkastningen.

Ett av fondens få negativa bidrag kom dock från portföljens innehav i amerikanska Heico, som levererar delar och tjänster till flygindustrin. Under månaden ökade spridningen av delta-varianten av coronaviruset, vilket lett till bakslag för flygindustrins återhämtning och därför har också aktier i inom branschen missgynnats.

Nissen och Opland uppger att de under månaden inte gjorde några större förändringar i fonden.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Constellation Software, IMCD Group och Lifco med portföljvikterna 6,98, 6,95 respektive 5,59 procent.

Den geografiska exponeringen var vid tidpunkten störst mot USA, med en portföljvikt på 36,54 procent.

Odin Global C, %juli, 2021
Fond MM, förändring i procent7,15
Index MM, förändring i procent2,33
Fond i år, förändring i procent25,81
Index i år, förändring i procent20,40
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER