Bildkälla: Stockfoto

Långt gångna planer för nyemissioner i AIK Ishockey, som backar 5 miljoner under räkenskapsåret 2019/2020

Långt gångna planer för nyemissioner i AIK Ishockey, som backar 5 miljoner under räkenskapsåret 2019/2020

AIK Ishockey redovisar minskande omsättning under räkenskapsåret 2019/2020 (maj till april) jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad nettoförlust.

Omsättningen sjönk 13,8 procent till 29,4 miljoner kronor (34,1).

Resultatet före skatt var -4,79 miljoner kronor (-9,85).

Resultatet efter skatt blev -4,79 miljoner kronor (-9,85).

Likvida medel uppgick till 2,4 miljoner kronor (0,1).

Förlusten för verksamhetsåret 2019-2020 uppges ha blivit större än budgeterat. Donationer och diverse stödkampanjer inbringade 6,5 miljoner kronor, vilket på ett betydande sätt ska ha bidragit till att hålla igång verksamheten. Kravet på eget kapital tillämpas inte inför säsongen 2020/2021.

Nytt kapital behövs

"För 2020-2021 kommer verksamheten att drivas med underskott och finansieras genom kapitaltillskott och verksamheten kommer delvis att finansieras genom lån, donationer samt att det finns långt gångna planer på ytterligare riktade nyemissioner. Det kan inte uteslutas att ovan beskrivna förhållanden, som innefattar ett flertal väsentliga osäkerhetsfaktorer, enskilt eller tillsammans, kan innebära och leda till att driften av verksamheten såsom den för närvarande drivs måste ses över och omprövas."

AIK Ishockey, Mkr 2 019 2 018 Förändring
Nettoomsättning 29,4 34,1 -13,8%
Resultat före skatt -4,79 -9,85
Nettoresultat -4,79 -9,85
Likvida medel 2,4 0,1 2 300,0%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER