Bildkälla: Stockfoto

Lantmännen ökar vinsten under andra tertialet

Lantmännen redovisar en högre omsättning och vinst för det andra tertialet (maj-augusti), jämfört med samma period förra året.

Nettoomsättningen uppgick till 19 854 miljoner kronor (15 668).

Rörelseresultatet blev 1 071 miljoner kronor (914, vilket gav en rörelsemarginal på 5,4 procent (5,8).

Nettoresultatet var 818 miljoner kronor (746).

"Lantmännens resultat fortsätter att utvecklas positivt, framförallt drivet av ett mycket starkt resultat i division Energi. Även division Lantbruk och affärsområde Swecon levererar högre resultat, medan verksamheterna i vår livsmedelsdivision möter utmaningar – framförallt drivet av högre kostnader för insatsvaror och energi, vilka ännu inte fullt ut kompenserats för genom prishöjningar", säger vd Magnus Kagevik.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER