Bildkälla: Stockfoto

Ledningsutköp av Axkid - bud värt 14,50 kronor per aktie

Ledningen i bilbarnstoltillverkaren Axkid slår sig samman med SEB Private Equity för att köpa ut bolaget som idag är noterat på Spotlight Stock Market. Det är ett nybildat aktiebolag som indirekt ägs av SEB Private Equity Opportunity Fund III som lägger ett kontantbud värt 14,50 kronor per aktie.

Det är en premie med 30 procent jämfört med stängningskursen i fredags på 11,15 kronor och 38,6 procent jämfört med den volymviktade snittkursen under de senaste 30 handelsdagarna.

Erbjudandet från Goldcup 26807, under namnändring till Caution AX Bidco, värderar hela Axkid till cirka 141 miljoner kronor.

"Axkid har utvecklats starkt de senaste åren och vi ser en god möjlighet att tillsammans med bolaget bygga vidare på den nuvarande plattformen och skapa en ledande aktör på den europeiska bilbarnstolsmarknaden. Vår uppfattning är att Axkid har goda förutsättningar att lyckas men kommer behöva betydande stöd och investeringar för att kunna tillvarata den här möjligheten. SEB Private Equity ser framemot att arbeta tillsammans med bolaget och är beredda att bistå bolaget med både finansiella och operationella investeringar om erbjudandet accepteras", säger Magnus Ramström, Investment Director och ansvarig för nordiska investeringar på SEB Private Equity. Han är även ordförande för budgivaren.

Tony Qvist, Thomas Bräutigam, Daniel Johansson, Erik Emanuelsson, Peter Schön och Daniel Lundgren, som alla är verksamma som styrelseledamöter och/eller befattningshavare i Axkid kommer under förutsättning att erbjudandet fullföljs att tillskjuta samtliga sina aktier i Axkid. I utbyte erhålls aktier i ett moderbolag till budgivaren.

De ovan nämnda personerna äger cirka 25,4 procent av aktierna i Axkid. Ett av villkoren för förvärvet är att budgivaren blir ägare till minst 90 procent av aktierna.

Budet omfattas av reglerna om management buy-out vilket innebär att Axkid kommer att inhämta och presentera en så kallad fairness opinion senast två veckor före acceptfristens utgång som beräknas till den 15 januari 2021.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER