Bildkälla: Stockfoto

Leovegas minskade rörelseresultatet mer än väntat i fjärde kvartalet, höjer utdelningen

Leovegas minskade rörelseresultatet mer än väntat i fjärde kvartalet, höjer utdelningen

Bettingbolaget Leovegas redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var negativt medan marknaden hade väntat ett positivt resultat. Bolaget ökar utdelningen till 1,40 euro (1,20).

Omsättningen steg 3,1 procent till 87,1 miljoner euro (84,5). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 86,1.

Ebitda-resultat blev 14,5 miljoner euro (8,1), väntat 9,2, med en ebitda-marginal på 16,6 procent (9,6).

Rörelseresultatet blev -2,5 miljoner euro (2,6), väntat rörelseresultat var 3,8.

Justerat rörelseresultat utföll på 6,5 miljoner euro (6,7), med en justerad rörelsemarginal på 7,5 procent (7,9).

Resultatet före skatt var -3,2 miljoner euro (22,3).

Resultatet efter skatt blev -3,0 miljoner euro (22,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,03 euro (0,22).

Leovegas föreslår 1,40 euro i utdelning (1,20).

Leovegas, MEUR Q4-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2018 Förändring
Nettoomsättning 87,1 86,1 1,2% 84,5 3,1%
EBITDA 14,5 9,2 57,6% 8,1 79,0%
EBITDA-marginal 16,6% 10,7% 9,6%
Rörelseresultat -2,5 3,8 2,6
Rörelsemarginal 4,4% 3,1%
Rörelseresultat, justerat 6,5 6,7 -3,0%
Rörelsemarginal, justerad 7,5% 7,9%
Resultat före skatt -3,2 22,3
Nettoresultat -3,0 22,1
Resultat per aktie, EUR -0,03 0,22
Utdelning per aktie, EUR 1,40 1,20 16,7%

Konsensusdata från Factset

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER