Bildkälla: Stockfoto

Leovegas styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i kasinobolaget Leovegas kallas till årsstämma tisdagen den 11 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 1,60 kronor per aktie, med kvartalsvis utbetalning på vardera 40 öre per aktie.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, innebärande omval av styrelseledamöterna Per Norman, Anna Frick, Fredrik Rüden, Mathias Hallberg, Carl Larsson, Torsten Söderberg och Hélène Westholm. Omval föreslås av Per Norman som styrelseordförande

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram på 1,00 miljon teckningsoptioner.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER