Bildkälla: Stockfoto

LKAB rapporterar sitt bästa rörelseresultat någonsin

Gruvjätten LKAB redovisar en stark delårsrapport för första kvartalet där det rekordhöga rörelseresultatet är mest utmärkande.

Omsättningen steg 52,4 procent till 12 256 miljoner kronor (8 044). Ökningen beror på ett högre pris på högförädlade järnmalmsprodukter.

"Genomsnittligt spotpris för järnmalm för kvartalet uppgick till höga 167 (89) dollar per ton. Även högre premier för högförädlade produkter jämfört med motsvarande kvartal föregående år påverkade positivt", skriver LKAB. Den starka försäljningen motverkades samtidigt av en lägre dollarkurs.

Rörelseresultatet blev 7 153 miljoner kronor (3 191), med en rörelsemarginal på 58,4 procent (39,7). Detta är bolagets bästa resultat någonsin för ett kvartal.

Resultatet före skatt var 7 539 miljoner kronor (2 411).

Resultatet efter skatt blev 5 978 miljoner kronor (1 879), en ökning med 218,1 procent mot föregående år.

Operativt kassaflöde uppgick till 3 812 miljoner kronor (1 792).

Produktionsvolymen för första kvartalet uppgick till 7,4 miljoner ton (7,4).

Leveransvolymen var på 6,9 miljoner ton (7,3) och var för kvartalet enligt plan. Pelletsandelen uppgick till 88 (89) procent.

"Det under första kvartalet höga järnmalmspriset består i inledningen av april och efterfrågan på LKAB:s högförädlade järnmalmsprodukter är fortsatt god. Coronapandemins globala omfattning och dess påverkan på samhällen och ekonomier kommer även fortsatt att påverka LKAB, i vilken utsträckning är dock svårt att förutsäga", anges det under utsikter.

LKAB, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning12 2568 04452,4%
Rörelseresultat7 1533 191124,2%
Rörelsemarginal58,4%39,7%
Resultat före skatt7 5392 411212,7%
Nettoresultat5 9781 879218,1%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER