Bildkälla: Stockfoto

Lundin Mining har uppfyllt produktionsguidning för alla metaller under 2020

Gruvbolaget Lundin Mining uppger i ett pressmeddelande att fjolårets produktionsguidning är uppfylld för samtliga metaller.

Bolaget hade en kopparproduktion på cirka 230 800 ton medan guldproduktionen uppgick till 163 000 uns. Båda hamnade över tidigare meddelade prognosspannet.

Sett till gruvorna kom koppar- och guldproduktionen att överträffa guidningen både för koppar och guld i Candelaria. Det samma gäller även för produktionen vid Chapada. Den gruvan återvände till full kapacitet i december.

Vidare hade Eagle en stark och stabil drift under fjolåret. Bland annat kom nickel- och kopparproduktionen att uppnå guidningen.

Kopparproduktionen uppnådde också guidningen vid Neves-Corvo medan zinkproduktionen missade guidningen med 1 000 ton. Bolaget har i januari startat projektet vid Neves-Corvo som syftar till att fördubbla nuvarande zinkproduktionskapaciteten och förbättra enhetens driftkostnad.

Slutligen hade Zinkgruvan en zink- och kopparproduktion som uppnådde prognoserna för helåret där zink håller på att närma sig den övre gränsen i prognosspannet.

Lundin Minings nettoskuldsättning låg på cirka 65 miljoner dollar vid utgången av 2020.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER