Bildkälla: Stockfoto

Luxbright gör två riktade kvittningsemissioner till garanter i företrädesemission

Röntgenutrustningsbolaget Luxbright har beslutat om två riktade kvittningsemissioner till garanter i sin företrädesemission, med stöd av bemyndigande från en extra bolagsstämma. Det framgår av ett pressmeddelande.

Sammanlagt rör det sig om totalt 3,64 miljoner aktier till de garanter som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier.

Den första kvittningsemissionen omfattar 2,92 miljoner aktier och den andra 720 000 aktier. Teckningskursen är 0,80 kronor per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen.

Betalning sker genom kvittning av respektive garants fordran på garantiersättning.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER