I samarbete med Luxbright

Luxbright kommersialiserar röntgenteknik i världsklass

Luxbright tar röntgen till nya nivåer. Bolaget utvecklar banbrytande produkter och bedriver ambitiös forskning där deras teknologier skapar bestående betydelse för industrin. Bolaget genomför just nu en pre-IPO och förbereder en notering i kombination med en spridningsemission under hösten 2020.

Luxbright utvecklar och kommersialiserar en ny generations röntgenrör, baserat på patenterad teknik, vilken löser de långvariga begräsningarna inom röntgen såsom låg bildupplösning och överflödig värme. Den första produktserien, ett mikrofokusrör med ”plug-n-play” funktionalitet, skapar hög bildupplösning till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Vidare sluttestar Luxbright ett röntgenrör baserat på en kallkatod, vilken bedöms kunna bli röntgens motsvarighet till LED-lampan. Arbetstemperaturen för dagens röntgenrör är omkring 2000 grader C. Luxbrights kallkatod skapar röntgenstrålar genom användandet av nanostavar av zinkoxid. ”Luxbright tar röntgen till nya nivåer. Vi utvecklar banbrytande produkter och bedriver ambitiös forskning. Våra teknologier skapar bestående värde för röntgenindustrin” – säger bolagets grundare och CSO, Qiu-Hong Hu, med över 30 års forskning och utveckling bakom sig.

Det går knappast att bortse de senaste månadernas marknadsutveckling, vilken har dominerats av den globala spridningen av Covid-19. Luxbright, med produktion i Kina, har påverkats av denna utveckling. ” Svåra tider föder möjligheter. Vi var antagligen ett av de sista företag att temporärt stänga ner vår produktion i Kina. Vi var också för några veckor sedan sannolikt ett av de första svenska företag att vara tillbaka i Kina.” säger Luxbrights VD, Mats Alm, med över 30 års branscherfarenhet är positiv. Luxbright har gynnats av de senaste veckornas positiva utveckling i Kina och produktionen har åter varit igång sedan mitten på mars.

Följaktligen kan Luxbright, med en back-log av produktorder motsvarande cirka 1 miljon kronor, blicka framåt. Dr. Qiu-Hong Hu ser möjligheterna. ”Vi befinner oss i en unik position att kapitalisera på vår banbrytande teknik och kunskap och kunna påskynda kommersialiseringen av våra produkter. Luxbrights ”plug-n-play” funktionalitet ger oss en omedelbar tillgång till marknaden och vi har redan flera ledande röntgenföretag som kunder.” Luxbrights strategi är att prioritera marknadssegment med direkt försäljningspotential med en begränsad utvecklingskostnad. I kombination med produktion i Kina förväntas bolaget på så sätt uppnå en hög framtida tillväxt med goda bruttomarginaler.

Luxbrights VD, Mats Alm

Investment highlights

  • Stor marknadspotential med ökad tillväxt
  • Luxbright har en stark upparbetad IP portfölj bestående av patent och ”know-how”.
  • Kunderna utgörs av marknadsledande företag.
  • Hög tillväxt och lönsamhet inom räckhåll.
  • Luxbright har en erfaren bolagsledning och styrelse.

Erbjudandet och villkor i sammandrag

Emissionsbelopp vid full teckning: 5 071 304 aktier motsvarande 10,1 MSEK före emissionskostnader.
Företrädesrätt: Två (2) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie.
Teckning utan företrädesrätt: Vid det fall att Erbjudandet inte blir fulltecknat kommer aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt erbjudas att teckna nyemitterade aktier. Aktieägare kommer i detta fall att prioriteras framför andra investerare.
Teckningskurs: 2,0 SEK per aktie
Teckningsperiod: 30 mars – 10 april 2020
Övertilldelning: Vid överteckning förhåller sig styrelsen rätten att besluta om utnyttjandet av en övertilldelningsoption.

Till bolagets investerarsida

Skills Corporate Finance är finansiell rådgivare i samband med emissionen.

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Luxbright. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser