Bildkälla: Stockfoto

Mahvie Minerals visar positiva borrresultat i Mo i Rana

Prospekteringsbolaget Mahvie Minerals har nu fått analysresultaten från de inledande borrningarna från i våras.

"Resultaten är mycket goda, kortare intervaller med närmare 14 procent zinkekvivalenter och genomgående goda metallhalter över långa intervaller. Bolaget kommer att använda sig av dessa resultat i det pågående arbetet med en första, modern, mineraltillgångsbedömning för Mo i Rana-förekomsten", uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Mahvie Minerals uppger att resultatet ligger i linje med vad man förväntat sig, men över kortare intervaller är resultaten betydligt bättre än vad som förväntats, och totalt sett understödjer resultaten bolagets tes om att det finns betydande mineralisering oexploaterat i Mo i Ranaförekomsten.

"Det är utomordentligt uppmuntrande resultat vi nu erhållit. Resultaten är helt i linje med förväntat och halterna är tom bättre än förväntat på vissa stället. Vårt antagande om Mo i Ranas utvecklings-potential har stärkts i och med resultaten och vi hoppas nu att kunna gå vidare med projektutveckling så snart som möjligt", kommenterar Mahvie Minerals vd Per Storm.

Se nedan bifogade tabeller med resultat.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER