Bildkälla: Stockfoto

MBRS i avtal om att sälja Odd Molly, tänker ansöka om avnotering - föreslår extrautdelning

Fashiontech-bolaget MBRS Group har ingått ett villkorat avtal om avyttring av dotterbolaget Odd Molly Sverige till en utländsk aktör. Köpeskillingen uppgår till en miljon kronor. Därutöver meddelar MBRS att man undersöker strategiska alternativ för framtiden, samt vill ge en extrautdelning till aktieägarna på 0,09 kronor, motsvarande totalt 3,9 miljoner kronor.

Avyttringen av Odd Molly kommer efter att verksamheten genomgått rekonstruktion under senaste året. Det har inneburit kraftiga besparingsåtgärder och ett stort förändringsarbete av kreativa processer och uttryck.

"Trots dessa åtgärder har de makroekonomiska effekterna dessvärre påverkat efterfrågan och rejält utmanat bolagets möjlighet att bedriva en hållbar och lönsam affär. Marknadens förutsättningar är därmed inte tillräckliga för att MBRS ska kunna fortsätta utveckla Odd Molly och genomföra planerad nylansering under våren 2024", skriver MBRS.

Styrelsen uppges arbeta fortsatt med översynen av strategiska alternativ för framtiden, men avser efter genomförd transaktion att ansöka om avnotering av MBRS från NGM, och begära frivillig likvidation av bolaget. Detta förutsätter att bolaget vid tidpunkten inte funnit några andra strategiska alternativ.

Aktieägare som tillsammans innehar cirka 25 procent av det totala antalet aktier och röster i MBRS har förbundit sig att rösta för de stämmobeslut som transaktionerna förutsätter

Vid extrastämman kommer man också rösta om extrautdelningen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER