Bildkälla: Stockfoto

Mediacles styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i Mediacle, som arbetar med digital marknadsföring, kallas till årsstämma den 28 juni i Stockholm.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske för verksamhetsåret 2023.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av fyra personer, med Christian Kronegård som ordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER