Bildkälla: Stockfoto

Metacon köper in sig i bolag inom vätgasframställning - har option på att köpa hela bolaget

Energisystembolaget Metacon investerar 6 miljoner kronor i bolaget Water2H2 genom en kontant riktad emission i bolaget. Metacon kommer inledningsvis att äga 20 procent av Water2H2, och har en icke tvingande option att förvärva samtliga aktier i företaget inom tolv månader, enligt ett pressmeddelande.

Investeringen i Water2H2, med inriktning mot projektering, försäljning och leverans av elektrolysanläggningar, innebär att bolaget breddar sitt erbjudande mot marknaden för vätgasframställning.

Förvärvet av de återstående aktierna kommer att ske till ett pris som baseras på uppnådda försäljningsresultat, dock högst motsvarande 59 miljoner kronor. Betalning kan ske i form av nyemitterade aktier i Metacon.

Genom Metacons investering tillförs Water2H2 tillräckligt rörelsekapital för företagets verksamhet under den kommande tolvmånadersperioden. I samband med slutförandet av förvärvet kommer Water2H2:s grundare Johan Berggren att tillträda som marknads och försäljningschef i Metacon, med ansvar för försäljning och uppbyggnad av försäljningsorganisationen för såväl elektrolysanläggningar som Metacons utbud av vätgasgeneratorer och kraftvärmeenheter.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER