Bildkälla: Stockfoto

Michigans konsumentförtroendeindex sjönk till 59,1 i maj - väntat 64,0

Michigans konsumentförtroendeindex noterades till 59,1 i maj, att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 64,0.

Föregående månads utfall var 65,2.

Undersökningen består till 60 procent av konsumenternas förväntningar och till 40 procent av den rådande situationen. Indexet startade 1967 med 100 som utgångspunkt.

USAmaj, 2022KonsensusFörändring mot konsensusapril, 2022
Michigan konsumentförtroende59,164,0-7,7%65,2
Michigan nuvarande förhållanden63,669,3-8,2%69,4
Michigan förväntningar56,361,5-8,5%62,5
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER