Bildkälla: Stockfoto

Michigans konsumentförtroendeindex sjönk till 68,8 i januari - väntat 70,0

Michigans konsumentförtroendeindex noterades till 68,8 i januari, att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 70,0.

Föregående månads utfall var 70,6.

Undersökningen består till 60 procent av konsumenternas förväntningar och till 40 procent av den rådande situationen. Indexet startade 1967 med 100 som utgångspunkt.

USAjanuari, 2022KonsensusFörändring mot konsensusdecember, 2021
Michigan konsumentförtroende68,870,0-1,7%70,6
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER