Bildkälla: gary yim / Shutterstock.com

Michigans konsumentförtroendeindex sjönk till 79,2 i januari

Michigans konsumentförtroendeindex noterades till 79,2 i januari, att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 79,5.

Föregående månads utfall var 80,7.

Undersökningen består till 60 procent av konsumenternas förväntningar och till 40 procent av den rådande situationen. Indexet startade 1967 med 100 som utgångspunkt.

USAjanuari, 2020KonsensusFörändring mot konsensusdecember, 2020
Michigan konsumentförtroende79,279,5-0,4%80,7
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER