Bildkälla: Rambleon / Shutterstock.com

Michigans konsumentförtroendeindex sjönk till 82,8 i maj

Michigans konsumentförtroendeindex noterades till 82,8 i maj, att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 90,0.

Föregående månadsutfall reviderades till 88,3 från preliminärt 86,5.

Undersökningen består till 60 procent av konsumenternas förväntningar och till 40 procent av den rådande situationen. Indexet startade 1967 med 100 som utgångspunkt.

USAmaj, 2021KonsensusFörändring mot konsensusapril, 2021Reviderad
Michigan konsumentförtroende82,890,0-8,0%86,588,3
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER