Bildkälla: Stockfoto

Michigans konsumentförtroendeindex steg till 86,5 i april

Michigans konsumentförtroendeindex noterades till 86,5 i april, att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 89,0.

Föregående månads utfall var 84,9.

Undersökningen består till 60 procent av konsumenternas förväntningar och till 40 procent av den rådande situationen. Indexet startade 1967 med 100 som utgångspunkt.

USAapril, 2021KonsensusFörändring mot konsensusmars, 2021
Michigan konsumentförtroende86,589,0-2,8%84,9
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER