Bildkälla: Rambleon / Shutterstock.com

Michigans konsumentförtroendeindex uppgick till 100,9 under februari

Michigans konsumentförtroendeindex uppgick till 100,9 under februari

Michigans konsumentförtroendeindex uppgick till 100,9 under februari månad, att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 99,5.

Under föregående månad var siffran 99,8.

Undersökningen består till 60 procent av konsumenternas förväntningar och till 40 procent av den rådande situationen. Indexet startade 1967 med 100 som utgångspunkt.

USA februari, 2020 Konsensus Förändring mot konsensus januari, 2020
Michigan konsumentförtroende 100,9 99,5 1,4% 99,8

Konsensusdata från Bloomberg

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER