Bildkälla: Rambleon / Shutterstock.com

Michigans konsumentförtroendeindex uppgick till 95,7 under november

Michigans konsumentförtroendeindex uppgick till 95,7 under november månad, att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 95,5.

Annons

Under föregående månad var siffran 95,5.

Undersökningen består till 60 procent av konsumenternas förväntningar och till 40 procent av den rådande situationen. Indexet startade 1967 med 100 som utgångspunkt.

USAnovember, 2019KonsensusFörändring mot konsensusoktober, 2019
Michigan konsumentförtroende95,795,50,2%95,5

Konsensusdata från Bloomberg

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser