Bildkälla: Stockfoto

Mindark kv3 2023: Omsättning i linje med förväntningar, men fortsatt höga aktiverade kostnader - Carlsquare

I dag offentliggjorde Mindark PE sin delårsrapport för kv3 2023. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av resultatet inklusive avvikelser mot vår prognos som gjordes i initieringsanalysen.

Nettoomsättningen ökade med 7,1 procent till 22,9 MSEK. Vår prognos låg på 22,7 MSEK. Utfallet var således cirka 1,1 procent över vår förväntan. Cirka 2,5 procent av tillväxten förklaras av en starkare US-dollar-kurs.

Det justerade EBITDA-resultatet (EBITDA exklusive aktiverade utvecklingskostnader) minskade från 0,8 MSEK till minus 0,6 MSEK. Vår prognos låg på 3,5 MSEK och utfallet var således signifikant lägre än förväntat, främst hänförligt till högre än väntade aktiverade utvecklingskostnader.

Det ojusterade nettoresultatet ökade från minus 1,62 MSEK till 2,17 MSEK. Ojusterad vinst per aktie uppgick till 0,07 SEK, jämfört med vår prognos om 0,08 SEK.

Enligt VD Henrik Nel Jerkrot är kv3 2023 det sista kvartalet där kostnader i samband med omstruktureringen som genomfördes tidigare i år kommer att belasta resultatet. Bolaget rapporterade relativt höga aktiverade utvecklingskostnader, vilket ännu en gång bidrar till ett positivt nettoresultat. Vi hade förväntat oss en lägre andel aktiverade utvecklingskostnader. Det är samtidigt positivt att drygt 4 – 5% av tillväxten i nettoomsättningen är hänförligt till en ökad aktivitet i Entropia.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER