Bildkälla: Stockfoto

Mindre ökning av den ekonomiska aktiviteten i USA - Beige Book

Den ekonomiska aktiviteten i USA ökade något från slutet av februari till början av april. Det framgår av den amerikanska centralbanken Federal Reserves Beige Book som släpptes på onsdagskvällen.

Tio av tolv distrikt rapporterade in att de upplevde en svag till måttlig tillväxt under perioden. De resterande två distrikten upplevde ingen skillnad. Utfallet är något bättre jämfört med den förra publikationen där åtta distrikt rapporterade en liten till måttlig tillväxt.

"Hushållens konsumtion ökade knappt totalt sett, men rapporterna var ganska blandade mellan distrikt och utgiftskategorier", skriver Fed.

Affärskontakter uppgav att deras ekonomiska utsikter för framtiden överlag var försiktigt optimistiska.

Prisökningarna beskrevs som blygsamma och i linje med den förra publikationen.

"På det hela taget förväntade sig kontakterna att inflationen skulle hålla sig stabil i en långsam takt framöver."

Senaste Beige Book-rapporten sammanställdes med information insamlad fram till och med 8 april.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER