Bildkälla: Stockfoto

Minskad exponering mot obligationer i AXA WF Defensive Optimal Income, som ökade 2,0 procent i juli

Fonden AXA WF Defensive Optimal Income F EUR steg 2,0 procent i juli. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarna uppger att man generellt sett är positivt inställd till aktiemarknaden, även om man menar att hög volatilitet med stor sannolikhet är att vänta på kort sikt. Bland faktorer som för tillfället ligger i stort fokus på marknaden, lyfter förvaltaren bland annat de politiska spänningarna mellan USA och Kina.

Vid månadsskiftet hade fonden störst branschexponering mot industri (23,4 procent portföljvikt), IT (18,1 procent) och därefter konsumentvaror (12,9 procent).

Fonden hade vid tidpunkten en kassaposition på 18 procent. Det totala antalet innehav uppgick till 348.

Fondens portfölj var fördelad med 61,2 procent obligationer, 20,8 procent aktier en kassaposition på 18,0 procent.

De största aktieinnehaven var per utgång av månaden Johnson & Johnson, MSCI emerging markets och Nestle med portföljvikterna 2,4, 1,7 respektive 1,3 procent.
AXA WF Defensive Optimal Income F EUR, %juli, 2020
Fond MM, förändring i procent2,0
Fond i år, förändring i procent-2,5
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER