Bildkälla: Stockfoto

Minskad omsättning och resultat för AAC Clyde Space – förväntar sig stark tillväxt under 2020

Minskad omsättning och resultat för AAC Clyde Space – förväntar sig stark tillväxt under 2020

Satellitteknikbolaget AAC Clyde Space redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen sjönk 29,0 procent till 20,6 miljoner kronor (29,0). Föregående års siffra inkluderar 4,1 miljoner kronor i royalty.

Ebitda-resultat blev -5,2 miljoner kronor (3,4).

Rörelseresultatet blev -8,4 miljoner kronor (0,3).

Resultatet efter skatt blev -8,4 miljoner kronor (0,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,09 kronor (0,01).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,6 miljoner kronor (-4,0).

Orderstocken vid årsskiftet uppgick till 169 miljoner kronor (67,1).

"2019 kulminerade med att AAC Clyde Space satte nytt rekord för orderingången med betydande kommersiella kontrakt, startat nya ambitiösa projekt, gjort en framgångsrik nyemission och sänt upp flera viktiga rymdmissioner. Tyvärr hade vi också motvind i leveransen av framförallt två satellitprojekt. Dessa problem har tyngde både intäkter och resultat under andra halvåret. Båda projekten har nu levererats till kund i januari 2020, vilket frigjort viktiga resurser", säger vd Luis Gomes i rapporten.

Han säger vidare att bolaget fått en bra start på 2020 med två viktiga order. Det gör att orderstocken i slutet av januari hade ökat till 187 miljoner kronor.

"Vi har nu en gedigen plan för hur företaget ska växa och nå lönsamhet. Vi förväntar oss en stark tillväxt under 2020 och att 2021 nå både positivt EBITDA och positivt operativt kassaflöde. För 2020 har vi redan kontrakterat intäkter på 88 miljoner kronor, vilket är mer än intäkterna helåret 2019, och vi räknar med att addera mer till detta. I januari levererade vi två satelliter för uppskjutning och medan vi väntar på resultaten från dessa arbetar vi för fullt med de nya projekten och utvecklingsplanerna. Detta kommer att bli ett år av förändring och tillväxt", framgår det av vd-ordet.

AAC Clyde Space, Mkr Q4-2019 Q4-2018 Förändring
Nettoomsättning 20,6 29,0 -29,0%
EBITDA -5,2 3,4
EBITDA-marginal 11,7%
Rörelseresultat -8,4 0,3
Rörelsemarginal 1,0%
Nettoresultat -8,4 0,4
Resultat per aktie, kronor -0,09 0,01
Kassaflöde från löpande verksamhet -0,6 -4,0
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER