Bildkälla: Stockfoto

Minskat innehav i Lifco för Kavaljer Investmentbolagsfond, som ökade 6,6 procent i juli

Fonden Kavaljer Investmentbolagsfond steg 6,6 procent i juli, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fondens bästa innehav under juli var Kinnevik, Addlife och Indutrade. Svagast utveckling hade General Electric, MedCap och 3M.

Vid utgången månad uppgick aktieandelen till 95 procent.

Under månaden köpte fonden aktier i Investor och HBM Healthcare Investmenst medan man minskade sitt innehav i Lifco, efter att bolaget haft en stark kursutveckling.

Investor, Industrivärlden följt av Bure var vid månadsskiftet fondens största innehav med vikterna 8,0, 7,0 respektive 6,5 procent.

Vid utgången månad hade fonden störst geografisk exponering mot Sverige 50 procent, USA 22 procent och Schweiz 6 procent
Kavaljer Investmentbolagsfond, %juli, 2020
Fond MM, förändring i procent6,6
Index MM, förändring i procent0,4
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER