I samarbete med Miris Holding

Miris satsar på att bli det ledande varumärket – emission pågår

Den globala marknaden för analys av makronutrienterna i bröstmjölk beräknas till ca 3 – 3,5 miljarder kr.

Miris Holding, som är noterade på Spotlight Stock Marketser, ser en unik möjlighet att erövra den amerikanska marknaden för bröstmjölksanalys. Bolaget genomför nu en företrädesemission som pågår fram till 5 december. Emissionen kommer stärka företaget etableringsplaner och Miris förväntar en ökande efterfrågan och tillväxt för Miris HMATM vilket förväntas leda till positivt kassaflöde i slutet av 2020.

Varje år föds cirka 15 miljoner barn för tidigt vilket motsvarar ca 11 procent av alla födslar i världen. På neonatalavdelningar är läkare världen över överens om att bröstmjölk är den bästa näringen för prematura barn. Dessa barn har ett mycket högt nutritionsbehov kombinerat med en stor variation i näringsinnehållet i bröstmjölken. Sverige ligger i framkant av utvecklingen att praktisera s k individuell nutrition till för prematura barn, vilket innebär att man analyserar bröstmjölkens näringsinnehåll för att kunna matcha varje barns individuella näringsbehov.

Miris huvudprodukt – Miris Human Milk AnalyzerTM (Miris HMATM) – bygger på en kombination av infrarött ljus och innovativ programvara för att mäta koncentration av makronutrienterna (protein, fett och kolhydrater) i bröstmjölk. Teknologin är skyddad av patent. Bolaget kommer även att patentskydda vidare utveckling och förbättringar av den befintliga teknologin. Miris tillhandahåller kompletterande produkter till huvudprodukten för att kunna erbjuda kunden en mer komplett lösning.

“Vårt mål är att etablera Miris som det ledande varumärket och Miris HMATM som golden standard i USA och resten av världen inom bröstmjölksanalys.Vi vill att alla prematura barn skall ha tillgång till individuellt anpassad nutrition för att få den bästa möjliga start i livet. Med rätt produktkvalitet och uppfyllda regulatoriska krav har vi äntligen möjligheten att förverkliga detta.”

Camilla Myhre Sandberg - VD, Miris Holding AB

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesemissionen är 100% säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Emissionsvillkor
En befintlig aktie ger rätt att erhålla en teckningsrätt. Tre teckningsrätter ger rätt till teckning av en ny aktie

Emissionsbelopp
25,7 MSEK

Teckningskurs
0,04 SEK/aktie

Antalet aktier i emissionen
642 188 324 aktier

Antalet befintliga aktier
1 926 564 972 aktier

Värdering pre-money
ca 77 MSEK

Teckningsperiod
18 november – 4 december 2019

Om du vill veta mer om Miris Holding AB finner du företagets hemsida genom att klicka på länken nedan.

Till bolagets hemsida

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Miris Holding. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser