Bildkälla: Stockfoto

Moberg Pharma offentliggör slutliga villkor för företrädesemissionen på 150 miljoner kronor

Moberg Pharma offentliggör de slutliga villkoren för den fullt garanterade företrädesemissionen på 150 miljoner kronor (före transaktionskostnader) som blev aviserad tidigare under november.

Befintliga aktieägare i bolaget kommer per avstämningsdagen den 3 december att tilldelas sju uniträtter per befintlig aktie. Sex uniträtter berättigar till teckning av en unit.

Totalt kommer 23 175 576 units att ges ut och varje unit består av en stamaktie och en vederlagsfri teckningsoption. Det innebär att det kommer utfärdas som högst 23 175 576 nya stamaktier och 23 175 576 teckningsoptioner. Teckningskursen per unit är fastställd till 6,47 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs på 6,47 kronor per aktie.

Teckningsperioden löper mellan 7 och 21 december. Sista dag med rätt att delta företrädesemissionen är den 1 december.

Utspädningen i emissionen är cirka 63 procent vid fullteckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

För att företrädesemissionen ska bli av måste en extra bolagsstämma den 1 december godkänna den.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER