Bildkälla: Stockfoto

Mobility Sweden drar ned prognosen för elbilsförsäljningen 2023

Mobility Sweden justerar ner fordonsbranschens prognos för antalet nyregistrerade elbilar 2023 med 13 000 bilar till 93 000 bilar. Den nya prognosen innebär en sänkning av andelen av totalregistreringarna till 35 procent från 40 procent.

"Nedjusteringen sker till följd av att vi ser en kraftig inbromsning i order av nya elbilar som beror på konjunkturläget, hushållens minskade köpkraft och borttagandet av klimatbonusen", skriver organisationen i ett pressmeddelande.

Mobility Sweden sänkte i mars prognosen för antalet nyregistrerade personbilar 2023 från 290 000 till 265 000. Den sänkta prognosen ligger kvar även om det råder hög osäkerhet kring marknadsförutsättningarna.

- Våra medlemmar har hittills i år levererat ut många elbilar som köptes under 2022. Nu syns en kraftig inbromsning i ordertakten, framförallt till privatkunder vilket kommer att påverka registreringarna under andra halvåret 2023. För att få fart på elektrifieringen och för att nå klimatmålen krävs att vi får till nya styrmedel på privatmarknaden för elbilar, säger Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER