Bildkälla: Stockfoto

Mobilspelbolaget Bublar Group arbetar med finansiering

Mobilspelsbolaget Bublar Group arbetar med en finansiering och räknar med att kunna presentera resultatet av det arbetet nu under augusti.

Annons

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0) i det andra kvartalet.

Rörelseresultatet blev -5,5 miljoner kronor (-3,3).

Resultatet före skatt var -5,5 miljoner kronor (-3,3) medan resultatet efter skatt blev -5,5 miljoner kronor (-2,6).

Bublar Group skriver i rapporten att företaget har stora förhoppningar på att Glowing Gloves skall ge intäkter i närtid.

"Bublar förväntas i samband med att Hello Kitty-spelet lanseras under senare delen av första halvåret 2019 nå tillräckliga intäkter för att täcka löpande kostnader. Bolaget ser ett
finansieringsbehov tills dess. Ett långt framskridet arbete med finansiering pågår. Bolaget räknar med att kunna presentera resultatet under augusti", skriver företaget i rapporten.

Bublar Group uppgav i samband med sin notering att verksamheten skulle vara kassaflödespositiv i slutet av det första halvåret nästa år. Spelbolaget uppger i en kommentar att intresset från investerarna ökat efter signeringen av avtalet med Sanrio.

"Vi har en tydlig målsättning att fortsätta bygga ett spel- och teknikbolag som ligger i
framkant inom den spännande och växande AR-marknaden", skriver vd Magnus Granqvist i rapporten.

Bublar Group, MkrQ2-2018Q2-2017
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-5,5-3,3
Resultat före skatt-5,5-3,3
Nettoresultat-5,5-2,6
Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser