Bildkälla: Stockfoto

Mobiplus avbryter pågående nyemission, ska göra ett nytt försök med nyemission

Mobiplus avbryter pågående nyemission, ska göra ett nytt försök med nyemission

Teknikplattformsbolaget Mobiplus har beslutat att avbryta den pågående nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Tingsrätten avslog under gårdagen aktieägarna Fredrik Alsgren och Kenneth Janssons begäran om att tingsrätten ska förbjuda verkställighet. Tingsrättens skäl för detta är att de bedömer att Fredrik Alsgren och Kenneth Jansson inte visat sannolika skäl för sin talan om klander. Målet om klander kommer att fortsätta. Dock ger tingsrättens ställningstagande en fingervisning om att det som Fredrik Alsgren och Kenneth Jansson anfört till stöd för sin talan inte räcker, uppger Mobiplus.

Bolagsverket prövar varje enskilt registreringsärende för sig men Mobiplus styrelse kan inte garantera att Bolagsverket kommer att registrera emissionen även om tingsrätten genom sitt beslut har meddelat att de inte anser att det finns hinder mot registrering. Tingsrättens beslut var helt i linje med styrelsens uppfattning, det vill säga det inte fanns sådana brister i kallelse, förslag eller beslut som kan grunda ett framgångsrikt klander.

Det gjorda klandret av bolagsstämmobeslutet har medfört att avsevärd tid under emissionsperioden har fått läggas på juridiska spörsmål till följd av klandret istället för att ledningen och styrelsen fått tid till att marknadsföra emissionen och säkerställa en framgångsrik emission.

"Då styrelsen ser denna skada som väldigt stor har den beslutat om att avbryta emissionen för att istället göra ett omtag och inom kort kalla till en ny stämma med förslag om emission. Även om företrädesemissionen till stora delar var garanterade skulle det under rådande omständigheter vara orätt mot garanterna, befintliga aktieägarna och teckningsåtagarna att fullfölja emissionen enligt tidigare villkor. Mobiplus kommer att kompensera de som under perioden handlat med och förlorat pengar i handel med teckningsrätter", skriver bolaget.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER