Bildkälla: Stockfoto

Movebybikes styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i logistik- och transportbolaget Movebybike kallas till årsstämma onsdagen den 19 juni i Malmö.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av ledamöterna Sven Wolf, Michael Katina, Anders Lundmark och Niklas Ohlén.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande högst 37,5 miljoner nya aktier.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER