I samarbete med MultiDocker Cargo Handling AB

Multidocker – Nyemission för fortsatt utveckling

MultiDocker levererar unika maskin- och logistiklösningar för materialhantering över hela världen. Bolaget genomför fram till och med 20 april 2018 en nyemission i syfte att säkerställa en hög utvecklingstakt.

NGM-noterade MultiDocker Cargo Handling AB erbjuder kundanpassade, logistiska lösningar och ett modellutbud av maskiner för materialhantering. Maskinerna kombinerar hög effektivitet med låga driftskostnader. En viktig del i ekvationen är även klimatsmarta lösningar. Bolaget tillhandahåller dessutom ett brett utbud av verktyg och applikationer, service och reservdelsförsörjning. Under de senaste 20 åren har MultiDocker sedan levererat sina lösningar till kunder på global basis. Bolaget som startares redan för 35 år sedan besitter idag ett stort kunskapskapital och verksamheten präglas av en imponerande erfarenhet.

Verksamhet på starka tillväxtmarknader

MultiDockers kunder återfinns i hamnar och på lastterminaler. Det material som hanteras kommer från inom skogs- och stålindustrin tål och övrigt bulkgods. Industrier med effektiviseringsbehov inom lasthantering. Aktörer som hanterar massaved, papper- och pappersmassa är idag den största och mest betydelsefulla kundsegment. De marknader Multidocker är verksamma på präglas av hög tillväxt.

MultiDockers produktubud grundas på basmaskiner från den världsledande maskinleverantören Caterpillar som idag är världens största tillverkare av entreprenadmaskiner. Armsystem, undervagnar och hyttlösningar utvecklas i samarbete med partners och leverantörer av internationell toppklass. Multidockers del i utvecklingsprocessen är inriktad på sammansättning, kvalitetssäkring och slutligen leverans av slutprodukten; en marknadsunik materialhanterare.

"Kärnan i MultiDockers arbetssätt är att bli en del av kundens processer och föreslå förbättringar av dessa. Kombinationen av teknikutveckling och ett erbjudande där MultiDocker engagerar sig i kundens logistiska utmaningar är unikt för branschen."

Citat från Multidockers emissionsteaser

Storsatsningar för ökad lönsamhet

Multidocker ska under 2018 förbättra lönsamheten genom ett antal offensiva satsningar;

 • Utveckla och stärka närvaron i Nordamerika och Sydamerika.
 • Fortsätta marknadsföra och sälja de nya produkter som togs fram under 2017; CH600 och CH800. Dessa volymprodukter kräver viss lagerhållning, något som binder visst rörelsekapital.
 • Fortsätta utveckla de logistiktjänster som MultiDocker erbjuder i form av analys av effektivare resursanvändning på olika terminaler och hamnar. En åtgärd som kommer att ytterligare stärka våra erbjudanden och som särskiljer Bolaget från de mera produktinriktade konkurrenterna.
 • Ytterligare utveckla reservdelskonceptet. Målsättningen är att öka intäkterna. Konceptet är hittills endast bearbetat i liten utsträckning.
 • Bearbeta marknaden för miljöanpassade maskiner vilken växer globalt då kraven på lägre utsläpp och minskat ljud ökar snabbt. ”E-power” skall därför utvecklas ytterligare. E-powerkonceptet har hållbarhet som utgångspunkt. Effektivitet och låga driftskostnader är också viktiga pusselbitar i konceptet.
 • Öka effektiviteten inom tillverkning och inköp. Detta sker genom att förbättra planering, resursallokering samt se över sammansättninganläggningar och leverantörer.

Varför investera i Multidocker?

 • 35 års erfarenhet av shipping, logistik och lasthantering, utveckling och tillverkning av hydrauliska lasthanterare i ett mognande segment.
 • Stor efterfrågan på materialhanterare i de storlekssegment som MultiDocker nu erbjuder.
 • Insteg tagna på marknader med stort potential till ökade marknadsandelar och volymtillväxt.
 • MultiDocker har direkt tillgång till CATs komponenter samt CATs unika nätverk för service globalt. Det gör att verksamheten kan expandera på ett tillförlitligt och effektivt sätt.
 • Erfaren ledning med gedigen branschkunskap och som varit med och byggt upp andra bolag med hög avkastning.

VD har ordet

– Vid ingången av 2018 hade multidocker den högsta offertstocken genom tiderna, över 400 miljoner kronor! Anledningarna till detta är flera. Dels har vi gått in på den nordamerikanska marknaden. Dels har vi under 2017 breddat vårt modellutbud till att omfatta maskiner i ett mindre segment. Antalet enheter inom detta segment är stort och visar volymtillväxt. Bara i USA säljs 750 maskiner till ett uppskattat värde av 5 miljarder kronor årligen.

Percy Österström, CEO, MultiDocker Cargo Handling AB

Emissionen i sammandrag

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya Aktierna.

För varje innehavd aktie får aktieägare en teckningsrätt. 3 teckningsrätter ger rätt att teckna en aktie.

Teckningskurs: 0,55 sek/aktie
Teckningstid: 4 - 20 april 2018
Antal aktier: 43 444 333
Emissionsbelopp: ca 24 MSEK
Antal befintliga aktier: 130 333 000

Emissionen är garanterad till 80 % (19 MSEK av 23,9 MSEK)

Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier är den 3 april. 5 -18 april sker handel med teckningsrätter.

Styrelsen kan komma att besluta om en övertilldelning om maximalt 9 miljoner aktier till samma villkor som i företrädesemissionen.

Läs mer om investeringserbjudandets fullständiga villkor och tag del av IM, Teaser samt Anmälningssedel genom att klicka nedan.

Till bolagets emissionsrum

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med MultiDocker Cargo Handling AB. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser