Bildkälla: Stockfoto

My Beat ingår avtal om konvertibellån

Mobiloperatören My Beat har ingått avtal om konvertibellån om 3,48 miljoner kronor samt upptagit företagslån från Almi om 500 000 kronor till en årsränta uppgående till 12,32 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget bedömer att en förbättrad likviditet är en förutsättning för att hantera dagens löpande drift och att accelerera My Beats kundanskaffnings- och expansionsarbete.

"Likviderna från konvertibellånen avses användas för att säkra dagens drift och att stärka och accelerera arbetet med affärsutveckling och M&A på ett optimalt sätt och för att skapa förutsättningar för My Beat att vid behov stärka organisationen", skriver bolaget.

Styrelsen avser att kalla till extra bolagsstämma under inledningen av det tredje kvartalet i år för beslut om konvertering av konvertibellånet till aktier.

Konvertibellånet har en genomsnittliga månadsränta som uppgår till 2,0 procent. Lånen löper utan amortering och gäller tills vidare med en månads uppsägningstid. Överenskomna konverteringsvillkor förhandlades fram under förra veckan med en rabatt om 10 procent på den volymvägda genomsnittliga aktiekursen från 13 till 17 maj.

Långivarna i konvertibellånen består av Geir Bakken, Tallhaga Invest (kontrollerat av Daniel Lindström, styreleseledarmot), Ida Bakken, Semsveien, Bente Sellisteh, Erlend Bakken och Advisum (kontrolleras av bolagets styrelseordförande Olav Kalve) och Moat (kontrolleras av styrelseledamot Steffen Kalve).
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER