Bildkälla: Stockfoto

Mysafety rapporterar vinst i q3

Mysafety redovisar vinst under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.

"Med förvärvet av samtliga aktier i mySafety Holding, som slutfördes i oktober, är koncernen inne i en ny fas med fortsatt fokus på digitalisering och kundnytta", skriver bolaget i rapporten.

Omsättningen uppgick till 77,8 miljoner kronor (0,0).

Ebitda-resultatet uppgick till 7,7 miljoner kronor (-2,7).

Rörelseresultatet blev 5,6 miljoner kronor (-2,7), med en rörelsemarginal på 7,2 procent.

Resultatet efter skatt blev 2,3 miljoner kronor (-5,2) och resultat per aktie hamnade på 0,34 kronor (-0,95).

"Genom det per 18 oktober helägda mySafety Holding har vi levererat ytterligare ett stabilt kvartal och god tillväxt. Under kvartalet konsoliderar vi för sista gången in cirka 70 procent av resultat och balans", skriver bolaget i rapporten.

ARR, årligt återkommande intäkter, uppgick till 94,4 procent av de totala intäkterna.

Mysafety, MkrQ3-2023Q3-2022
Nettoomsättning77,80,0
Rörelseresultat5,6-2,7
Rörelsemarginal7,2%
Nettoresultat2,3-5,2
Resultat per aktie, kronor0,34-0,95
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER