Bildkälla: Stockfoto

NCAB förvärvar i USA för 125 miljoner kronor, genomför riktad emission på 287 miljoner kronor

NCAB förvärvar i USA för 125 miljoner kronor, genomför riktad emission på 287 miljoner kronor

Mönsterkortbolaget NCAB kommer att förvärva amerikanska branschkollegan Bare Board Group för en köpeskilling av 125 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Genom affären mer än fördubblas NCAB:s omsättning i Nordamerika. NCAB ser även synergieffekter uppstå genom en starkare marknadsposition, större inköpsvolymer och ett bredare nätverk av leverantörer.

NCAB finansierar affären genom egna medel och lån.

Bare Board Group har cirka 30 anställda och merparten av sina leverantörer i Taiwan. Verksamheten beräknas bli integrerad i NCAB från och med 1 maj.

I ett separat pressmeddelande skriver NCAB att det har genomfört en riktad nyemission på cirka 287 miljoner kronor före emissionskostnader.

Emissionen avser 1,85 miljoner nya aktier som erbjudits via en accelererad bookbuilding-process och tecknats av ett antal svenska och internationella institutionella investerare. Teckningskursen var 155 kronor per aktie. Utspädningen är cirka tio procent.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER