Bildkälla: Stockfoto

Net Insight ökar omsättning men minskar rörelseresultatet under första kvartalet

Net Insight ökar omsättning men minskar rörelseresultatet under första kvartalet

TV-utrustningsbolaget Net Insight redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar samtidigt en minskad vinst. Fokus för kvartalet har varit lanseringen av en ny generation av flaggskeppet Nimbra.

Omsättningen uppgick till 110,5 miljoner kronor (110,4), en ökning med 0 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 2,4 miljoner kronor (6,8), med en rörelsemarginal på 2,2 procent (6,2).

Ebitda-resultat blev -1 miljoner kronor (-3,9).

Resultatet efter skatt blev 3 miljoner kronor (11,2), en minskning med 73 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,01 kronor (0,03), vilket innebär en minskning med 67 procent mot föregående år.

Net Insight, Mkr Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 110,5 110,4 0,1%
EBITDA -1 -3,9
Rörelseresultat 2,4 6,8 -64,7%
Rörelsemarginal 2,2% 6,2%
Nettoresultat 3 11,2 -73,2%
Resultat per aktie, kronor 0,01 0,03 -66,7%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER