Bildkälla: Stockfoto

Net Insight ökar omsättning men vänder till förlust

Net Insight ökar omsättning men vänder till förlust

TV-utrustningsbolaget Net Insight ökar omsättningen men vänder till förlust i det tredje kvartalet.

Omsättningen uppgick till 115,1 miljoner kronor (104,7), en ökning med 10 procent mot föregående år. I jämförbara valutor var ökningen 1,5 procent.

Rörelseresultatet blev -4,2 miljoner kronor (6,6).

Resultatet efter skatt blev -3,8 miljoner kronor (8,9).

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (0,02).

Net Insight, Mkr Q3-2018 Q3-2017 Förändring
Nettoomsättning 115,1 104,7 9,9%
Rörelseresultat -4,2 6,6
Rörelsemarginal 6,3%
Nettoresultat -3,8 8,9
Resultat per aktie, kronor -0,01 0,02
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER