Bildkälla: Stockfoto

Net Trading Group genomför företrädesemission på 11,4 miljoner kronr

E-handelsbolaget NTG, Net Trading Group har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 11,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget har på förhand erhållit icke säkerställda garantiåtaganden om 8 miljoner kronor, motsvarande 70 procent av emissionsbeloppet. Beslut om företrädesemission är fattat med stöd av det bemyndigande som styrelsen beviljades på extra bolagsstämma den 6 november.

Net Trading Group har upptagit ett brygglån om 6 miljoner kronor för att finansiera den förestående expansionen fram till att emissionskapitalet är på plats. Bolaget har en rätt till en övertilldelning av units på upp till 5 miljoner kronor som en del i garantiersättningen och även riktad till allmänheten för det fall stort intresse finns för nyemissionen.

Motivet för företrädesemissionen är att tillföra bolaget rörelsekapital för finansiering av dotterbolaget Lightcircle för tillverkning och marknadsföringen av Kokong, en smart kontakt för laddning av en elbil i ett vanligt eluttag. NTG befinner sig för tillfället på NGM Nordic SME:s observationslista och kommer genomgå en omnoteringsprocess under 2021.

Bolaget emitterar units, bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. Villkoren i nyemissionen är 1:2, vilket innebär att två aktier ger rätt att teckna en unit för 40 öre. Varje unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen motsvarar därmed 40 öre per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är den 24 november och aktien handlas exklusive uniträtt den 25 november. Teckningstiden löper från 30 november till 14 december och handel med uniträtter sker den 30 november till 10 december.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER