NGM-bolag uppvisar en av börsens starkaste trender

Ett NGM-noterat bolag stiger med raketfart och uppvisar en av börsens just nu starkaste trender. Detta bolag heter Eyeonid Group och dess börskurs belyses i detta reportage med en teknisk analys*.

Annons

Eyeonid-aktien handlas sedan slutet av juni en mycket stark upptrend som enligt den tekniska analysen har goda möjligheter att lyfta börskursen mot högre höjder. Faktum är att den trend vi just nu ser i Eyeonid är en av de starkaste på hela börsen (MTF:er inräknade). Bara igår steg börskursen med fem procent till den nya All-Time-High-nivån 12,60 kr.

Aktiens handelsvolymer har under de senaste månaderna ökat stadigt och det är idag möjligt att ta sig snabbt in och ut ur aktien. Detta är av stor vikt då volym och omsättning är viktiga förutsättningar för att teknisk analys skall fungera.

Efter en nedgångsfas under sommaren hungrar köparna efter aktien och agerar snabbt när en tillfällig kursnedgång inträffar. Styrkan i trenden skapar ett just nu spännande momentum.

Trendens styrka och bristen på tveksamhet hos köparna talar för att vi mycket väl kan få se nya högre toppar och rekordnivåer (All-Time-High) i Eyeonid innan en större korrigering nedåt tar vid.

Nämnas bör att betavärdet är högt. Under den senaste större avsäljningen fick vi se ett prisfall omkring 8 procent på en enda handelsdag innan köparna åter började tanka aktier i ett våldsamt tempo.

Den som köper aktien måste vara beredd på att ett värdepapper som stiger och framförallt redan har accelererat uppåt med sådan hastighet som Eyeonid per definition är en högriskaktie som snabbt kan falla tillbaka om vinsthemtagningar sker eller om negativa nyheter rörande bolaget skulle nå marknaden.

Viktiga tekniska nivåer och börskursens potential

Så länge Eyeonid handlas ovanför 10 kronor är trenden att betrakta som intakt. Skulle detta viktiga stöd brytas erhåller vi en stark varning för ett större kursfall i aktien. Så länge nedgångsfaserna skapar bottnar ovanför 10 kronor ses dessa som köplägen. Då inga tidigare toppnoteringar finns att ta sikte mot räknar vi jämna kronor som kursmål om den starka trenden skulle fortsätta. En fortsättning för börskursen upp mot 15 kronor eller högre kan inte uteslutas med tanke på den extrema trendstyrkan.

*Börsvärlden har inte tagit hänsyn till fundamentala faktorer utan endast marknadens rådande massbeteende och handelsmönster i aktien.

Om Eyeonid Group

Eyeonid har utvecklat ett unikt skydd mot ID stölder Detta skydd har som mål att upptäcka försök till ID-kapningar innan de skett. Man skulle förenklat kunna säga att Eyeonid verkar som ett stöldlarm ID på Internet. Företagets aktie är noterad på NGM Nordic MTF (EOID MTF).

Du finner mer information om bolaget på deras hemsida.

Förtydligande: Skribent: Stefan Larsson. För mer information om de riktlinjer som är framtagna för skapandet av en artikel, se Börsvärldens FRISKRIVNING.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser