Bildkälla: Stockfoto

NGM placerar Hubbster på observationslistan

Börsoperatören NGM har beslutat att placera mjukvarubolaget Hubbsters aktier på observationslistan på Nordic SME. Det framgår av ett pressmeddelande från marknadsplatsen.

Bakgrunden är att bolaget i dag den 20 juni publicerat sin årsredovisning för 2023. I revisionsberättelsen finns väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.

"Vi vill fästa uppmärksamheten på revisorns kommentar om väsentligt försämrad soliditet och att bolaget under 2024 kommer att vara beroende av externa finansiärer, samt att bolaget per bokslutsdagen har ett negativt saldo på skattekontot och ett anstånd hos Skatteverket som förfaller inom 12 månader och att det inte är av ett oväsentligt belopp", skriver revisorn.

"Dessa förhållanden tyder på att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten", fortsätter revisorn.

Revisorns uttalande om väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift tas på största allvar, kommenterar bolaget.

Styrelsen arbetar med att säkerställa rörelsekapital för att täcka likviditetsbehov och arbetet med att ta in ytterligare kapital efter sommaren har påbörjats. Styrelsen kommer återkomma med detaljerna för detta när bindande avtal slutits. Därutöver så har direkta kostnadsbesparingar gjorts under årets andra kvartal vilka förväntas ge positiv effekt på resultatet för 2024.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER