Bildkälla: Stockfoto

Nickel Mountain Resources rapporterar slutgiltig del av analys av oljeprover i Tomsk

Nickel Mountain Resources rapporterar slutgiltig del av analys av oljeprover i Tomsk

Prospekteringsbolaget Nickel Mountain Resources har enligt ett pressmeddelande fått in den slutliga delen av de oljeprover från juralagren i Tomsk som lämnades in för analys.

Även denna del av analysresultaten bekräftar att det rör sig om olja från de specifika intervall som testades. Det är två olika oljor som enligt bolaget dessutom skiljer sig från tidigare funnen olja i J15 och därmed har konstaterats två nya potentiella produktionsformationer (J1 och J5).

Potentialen för officiell registrering av reserver har enligt bolagets bedömning ökat genom det lyckade testprogrammet i Jura. Den interna bedömningen av med hur mycket är under beräkning.

"Resultatet är enligt bolagets uppfattning mycket viktigt då dessa nya produktionsformationer läggs till fältets potential och också är inom det i området klassiska och välkända Juraberglagret, som utgör den absoluta merparten av produktionen i Tomskregionen", heter det.

Analysproverna kommer från de intervall som testades under det första kvartalet i brunn 4 på fält 71-1 i Tomsk, avseende olja i formationerna:

Länkar och källor:

www.bequoted.com

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER