Bildkälla: Stockfoto

Nobias företrädesemission blev fulltecknad

Köksbolaget Nobia företrädesemission blev fulltecknad. Det framgår av ett pressmeddelande.

- Det är väldigt glädjande att se det stora intresset för företrädesemissionen. Vi är tacksamma för förtroendet och stödet från alla våra aktieägare. Med genomförandet av företrädesemissionen och förlängningen av vår långsiktiga finansiering har vi vidtagit flera åtgärder som väsentligt stärker vår finansiella ställning. Dessa steg gör att vi kan fortsätta att genomföra vår strategi och färdigställa den viktiga fabriken i Jönköping, som kommer att ge våra starka varumärken överlägsna konkurrensfördelar och leverera värde till aktieägare och kunder, säger Kristoffer Ljungfelt, tillträdande vd och koncernchef för Nobia.

Företrädesemissionen tecknades till 98,48 procent med stöd av teckningsrätter. Därutöver har anmälningar för att teckna 194,24 miljoner aktier utan teckningsrätter mottagits. Företrädesemissionen är således fulltecknad och inga garantiåtaganden kommer att utnyttjas.

Nobia kommer genom företrädesemissionen att tillföras 1 262 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget emitterar 504,76 miljoner nya aktier och har därefter 675,05 miljoner aktier utestående.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER