I samarbete med FrontOffice Nordic AB (publ)

Nordens ledande turnaroundinvesterare, FrontOffice, inleder idag sin nyemission.

Nordens ledande turnaroundinvesterare påbörjar sin nyemission

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) genomför under perioden 1 – 23 februari, en fullt garanterad nyemission. Målsättningen är att genom emissionen resa 10 MSEK i tillväxtkapital, med möjlighet om ytterligare 8 MSEK i övertilldelning. Emissionslikviden skall utöka utrymmet för turnaroundinvesteringar, detta enligt den inarbetade affärsmodell som ligger till grund för bolagets verksamhet.

FrontOffice affärsidé är att investera i turnaroundsituationer och bedriva turnaround management. Den senaste Q3-rapporten 2017, ger bilden av ett lönsamt bolag med en imponerande vinstmarginal om hela 75 procent. FrontOffice har efter flera lyckade affärer, främst turnaroundinvesteringar, bevisat sin förmåga att generera vinst.

Nyemission – reser tillväxtkapital för nya turnaroundinvesteringar

Nedan förklarar FrontOffice grundare och VD Johan Lund, bolagets affärsmodell och syftet med den nyemission som inleds idag:

"FrontOffice är ett investmentbolag och vi har specialiserat oss på att investera i bolag som befinner sig i någon form av kris. Tack vare att vi varje år rekonstruerar en stor mängd företag i vårt helägda dotterbolaget Svensk Företagsrekonstruktion AB, sitter vi på ett unikt affärsflöde av möjliga turnaroundinvesteringar. Dessa turnaroundinvesteringar är ej tillgängliga för övriga marknaden och genomförs ofta till mycket förmånliga värderingar.

Vi har byggt den här plattformen sedan 2013 och företaget levererar nu vinster, vilket visar på att vår affärsmodell fungerar. Nu tar vi in mer kapital för att kunna göra fler och större investeringar."

Johan Lund, grundare och VD för FrontOffice.

Offentliggörande av investerarmemorandum

Rörlig media är ett kommunikationsformat som tilltalar FrontOffice och VD:n Johan Lund starkt. Oavsett om det gäller en delårsrapport eller ett emissionserbjudande, kan du räkna med att det redaktionella materialet kompletteras med en video. Offentliggörandet av nyemissionens investerarmemorandum är inget undantag.

Fem skäl att teckna i nyemissionen

  • Bolagets vinstmarginal Q1 - Q3 2017 uppgår till 75 %.
  • Unik affärsmodell för att hitta och analysera potentiella investeringar.
  • Erfaren ledning och styrelse.
  • Det finns orealiserat värde i bolagets investeringsportfölj.
  • Framtidsutsikterna är goda för pre IPO- och turnaroundinvesteringar.

Emissionen i sammandrag

Teckningsperiod: 1 februari - 23 februari 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
Emissionsbelopp: 10 MSEK (9 999 998 SEK)
Övertilldelning: I händelse av överteckning kan styrelsen besluta om en övertilldelning om maximalt ytterligare 8 MSEK i emissionslikvid till föreliggande villkor.
Antal aktier i emissionen: 3 937 007 B-aktier vid full teckning av emissionsbeloppet, eller maximalt 7 086 613 B-aktier vid full övertilldelning enligt ovan. De nyemitterade aktierna kommer vid full övertilldelning i föreliggande erbjudande att representera ca 17,55 % av röster och 31,67 % av kapitalet i Bolaget.
Pre money-värdering: 38,8 MSEK
Pris per aktie: 2,54 SEK, motsvarande volymviktad handelskurs per handelsdag 30 januari 2018, med 10 % rabatt.
Garanter och teckningsförbindelser: 100 % av Emissionsbeloppet (10 MSEK) har garanterats via ett externt garantkonsortium.
Marknadsplats: NGM Nordic MTF
Aktiens kortnamn: FRNT MTF B

Tecknar du?

Mer information och samtliga emissionsdokument; IM, Teaser och Teckningssedel (för teckning via Bank-ID) finner du i FrontOffice emissionsrum genom att klicka på knappen nedan.

Till bolagets emissionsrum

Materialet finns även tillgängligt tillgängligt hos Bolagets emissionsinstitut Eminova Fondkommission från och med emissionsstart den 1 februari 2018 kl 09.00. Du finner informationen genom att klicka här.

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med FrontOffice Nordic AB (publ). Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser