I SAMARBETE MED NORDIC IRON ORE
Bildkälla: Stockfoto

Nordic Iron Ore räknar med att starta produktionen av globalt efterfrågad högkoncentrerad järnmalm under 2023

Nordic Iron Ore räknar med att starta produktionen av globalt efterfrågad högkoncentrerad järnmalm under 2023

Det Ludvikabaserade gruvbolaget Nordic Iron Ore, som sedan 2018 är noterade på Nasdaq First North, står inför en stor milstolpe. Byggnationen av den infrastruktur som krävs för att börja producera järnmalm i Blötberget beräknas att komma igång under 2021. Cirka två år efter byggstart väntas brytningen av högkoncentrerad järnmalm inledas.

Nordic Iron Ores ambition är att återuppta den järnmalmsproduktion som historiskt sett ägt rum i Blötberget och Håksberg, som tillsammans utgör Ludvika gruvor i södra Dalarna, en av Sveriges största obearbetade järnmalmsfyndigheter.

− Vi har alla tillstånd som krävs för att börja bygga gruvan i Blötberget. Vi har inlett detaljprojektering och räknar med att sätta spaden i marken så snart finansieringen är helt klar. Det är i storleksordningen två miljarder kronor som skall säkras i form av lån och eget kapital och vår ambition är att attrahera någon eller några större investerare, gärna en industriell, som ett komplement till våra nuvarande aktieägare, säger Lennart Eliasson, vd på Nordic Iron Ore, som grundades 2008.

Investeringar i gruvbolag som ännu inte befinner sig i en produktionsfas kan vara högriskprojekt, men eftersom Nordic Iron Ore kommit långt i sin prospektering, har alla nödvändiga tillstånd på plats och en fördelaktig placering intill järnväg, elförsörjning och kommunal VA, så är risknivån i det här fallet mer begränsad. Erfarenheten från tidigare produktion, som lades ned så sent som 1979, minskar också osäkerheten.

Genomgående mycket hög järnmalmskvalitet

Parallellt med Blötbergsprojektet planerar Nordic Iron Ore även att inleda prospekteringen av det närbelägna Väsmanfältet, som länkar samman Ludvikas gruvområden

− Väsmanfältet är, till skillnad från Blötberget och Håksberg, jungfrulig mark där ingen tidigare järnmalmsproduktion förekommit. Väsmanfältet är ett geografiskt omfattande område som redan på 1960-talet konstaterades vara en lovande fyndighet till cirka 80% bestående av magnetit som är det järnmineral som bäst går att anrika till höga järnhalter, säger Lennart Eliasson.

Prospektering och analys tyder på att järnmalmskvaliteten i Ludvika gruvområde genomgående är mycket hög. Vid processtester har bolaget nått över 70% järninnehåll i magnetit, vilket är bland det absolut högsta på världsmarknaden, och över 66% för Hematit också det långt över normala 62%. Den höga kvalitet som kommer att kunna produceras är en viktig faktor som bidrar till Nordic Iron Ores potential. Det är en hög efterfrågan på världsmarknaden på högkoncentrerad järnmalm. En efterfrågan som dessutom väntas öka i takt med att industrins hållbarhetskrav skärps. Det krävs mindre energi för att producera stål från högkoncentrerade järnprodukter, vilket minskar utsläppen och kostnaderna. Högkoncentrerad järnmalm åsätts av den anledningen ett premiumpris relativt malm av standardkvalitet.

Befintlig logistikstruktur och gemensamma investeringar

Två faktorer som talar för Nordic Iron Ore är det faktum att bolaget kan nyttja delar av den infrastruktur som etablerades tidigare, då järnmalmsproduktionen var igång i såväl Blötberget som i Håksberg. Området ligger ett stenkast från centrala Ludvika och därmed även nära järnvägen som leder ned till djuphamnen i Oxelösund som står redo att ta emot malmen. Logistikstrukturen som krävs för att effektivt kunna producera, lasta, transportera och avyttra järnmalm finns med andra ord redan på plats.

− Eftersom prospekteringsområdena ansluter till varandra kommer vi att kunna bygga upp ett gemensamt industriområde för Blötberget och Väsmanfältet, vilket förstås ger avsevärda kostnadsfördelar. Sammantaget innebär detta att våra investeringskostnader för expansionen i Väsman och Håksberg blir relativt låga i jämförelse med andra gruvprojekt, säger Lennart Eliasson.

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Nordic Iron Ore. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER