Bildkälla: Stockfoto

Nordic Paper ökar omsättning men minskar rörelseresultat - genomför prishöjningar

Pappersbruksbolaget Nordic Paper redovisar ökande omsättning men sjunkande rörelseresultat till följd av sämre lönsamhet i fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen steg 20,9 procent till 810 miljoner kronor (670).

Försäljningsvolymen ökade till 69 kiloton (64).

Ebitda-resultat blev 124 miljoner kronor (144), med en ebitda-marginal på 15,3 procent (21,5).

Rörelseresultatet blev 61 miljoner kronor (113), med en rörelsemarginal på 7,5 procent (16,9).

Justerat för nedskrivningar i samband med stängning av massabruket i Säffle uppgick rörelseresultat till 93 miljoner kronor (113), med en justerad rörelsemarginal på 11,5 procent (16,9).

Resultatet före skatt var 52 miljoner kronor (94).

Resultatet efter skatt blev 45 miljoner kronor (75), en minskning med 40,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,67 kronor (1,13), vilket innebär en minskning med 40,7 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 2 kronor (2).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 75 miljoner kronor (17).

Nordic paper har upplevt ett fortsatt starkt marknadsläge under kvartalet, vilket lett till att bolaget genomfört prishöjningar inom framförallt Kraft Paper.

Den sammantaget försämrade lönsamheten härleds till negativa effekter från ökade kostnader för massa och energi som var något större än det positiva från pris och försäljningsvolym.

"Det är mycket glädjande att se att årets sista kvartal följde i spåren av tidigare kvartal under 2021 med mycket starka leveransvolymer. Våra ansträngningar för att arbeta bort flaskhalsar i produktionen och arbetet med kontinuerliga förbättringar över hela kedjan från order till leverans ger resultat", kommenterar bolagets vd Anita Sjölander.

Helårets leveransvolymer slog nytt rekord och inför nästa räkenskapsår kommer ytterligare prisökningar krävas för att Nordic Paper ska öka sin lönsamhet.

"För att öka lönsamheten krävs ytterligare prishöjningar och vi arbetar intensivt med detta, inte minst mot bakgrund av att vi under inledningen av 2022 också kommer se ytterligare kostnadsökningar, framför allt på översjötransporter", fortsätter Sjölander.

Nordic Paper, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Nettoomsättning81067020,9%
EBITDA124144-13,9%
EBITDA-marginal15,3%21,5%
Rörelseresultat61113-46,0%
Rörelsemarginal7,5%16,9%
Rörelseresultat, justerat93113-17,7%
Rörelsemarginal, justerad11,5%16,9%
Resultat före skatt5294-44,7%
Nettoresultat4575-40,0%
Resultat per aktie, kronor0,671,13-40,7%
Kassaflöde från löpande verksamhet7517341,2%
Utdelning per aktie, kronor220,0%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER