Bildkälla: Stockfoto

Nordnet överklagar Finansinspektionens avvisningsbeslut

Nätmäklaren Nordnet har valt att överklaga Finansinspektionens beslutat att avvisa bolagets protest mot en tilldelad sanktionsavgift på 100 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Myndigheten har avvisat överklagan för att man bedömt att den kommit in för sent. Nordnet har straffats med 100 miljoner kronor kopplat till den interna styrningen och kontrollen av intradagsblankningstransaktioner.

Nordnet lämnade in en överklagan den 21 juni till Förvaltningsrätten i Stockholm.

"Överklagandet lämnades in inom föreskriven frist på tre veckor från det att Nordnet hade undertecknat delgivningskvittot, vilket skedde den 1 juni. Finansinspektionen anser dock att överklagandefristen började löpa redan den 25 maj, och att överklagandet därmed har lämnats in för sent", skriver bolaget.

Nordnet anser sig dock inte ha gjort fel och hoppas på att Förvaltningsrätten ska gå bolagets linje och undanröja avvisandet, enligt kommunikationschefen Johan Tidestad.

"Vi anser att den sanktionsavgift vi har tilldelats är för hög, och anser att vi har goda argument för att beloppet skall sättas ner. Innan denna fråga kan prövas måste dock naturligtvis oklarheterna kring överklagandet i sig själv undanröjas. Det går i nuläget inte att lämna en prognos för hur lång tid detta kommer att ta eller hur utgången kommer att bli", säger Tidestad,
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER