Bildkälla: Stockfoto

Nordnets överklagan kom in för sent - sanktionsavgift på 100 miljoner kronor står fast

I våras åkte nätmäklaren Nordnet på en anmärkning från Finansinspektionen samt 100 miljoner kronor i sanktionsavgift. Nordnet överklagade beslutet men FI ansåg att det kom in för sent och därför inte kunde prövas. Nu har Förvaltningsrätten meddelat att man går på FI:s linje vars beslut därmed står fast.

Finansinspektionens beslut meddelades den 25 maj och skickades per e-post, tillsammans med ett delgivningskvitto, till bland annat Nordnets vd. Delgivningskvittot som bekräftade mottagandet av beslutet skrevs dock under av Nordnet först den 1 juni.

Förvaltningsrätten skriver idag följande om sitt beslut:

"Finansinspektionens beslut om anmärkning och sanktionsavgift måste överklagas inom tre veckor från mottagandet av beslutet. När Nordnet Bank överklagade beslutet den 21 juni 2022 utgick bolaget från att det tagit del av beslutet på det datum som angetts på delgivningskvittot. Finans­inspektionen ansåg dock att Nordnet Bank tog del av beslutet den dag då det meddelades eftersom bolaget denna dag publicerade ett pressmeddelande om beslutet. Enligt Finansinspektionen kom överklagandet därför in för sent, en uppfattning som förvaltningsrätten nu delar".

Sanktionsavgiften utdelades för brister kring intradagsblankning. Nordnet kontrollerade inte att det funnits tillräckligt med aktier tillgängliga innan kunderna tilläts blanka aktier, vilket gjorde att det fanns stor risk för att kunderna genomfört så kallad nakenblankning.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER