Bildkälla: Stockfoto

Norsk Hydro minskar omsättning och resultat mer än väntat

Norska aluminiumproducenten Norsk Hydro redovisar en omsättning som var lägre än väntat under fjärde kvartalet. Rörelsevinsten minskade och var också lägre än väntat.

"När vi tittar in i 2023 ser vi ett mer oförutsägbart landskap, men med mer positiva utsikter när det gäller inflationstryck och makroekonomisk utveckling än för bara några månader sedan. På längre sikt förväntar vi oss att efterfrågan på våra grönare erbjudanden kommer att överträffa den allmänna efterfrågetillväxten för aluminium", säger vd Hilde Merete Aasheim.

Omsättningen sjönk 5,1 procent till 44 075 miljoner norska kronor (46 433). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 46 520.

Ebitda-resultatet blev 3 930 miljoner norska kronor (12 462), med en ebitda-marginal på 8,9 procent (26,8).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 7 181 miljoner norska kronor (9 011), väntat 7 790, med en justerad ebitda-marginal på 16,3 procent (19,4).

Rörelseresultatet blev 1 405 miljoner norska kronor (10 086). Rörelsemarginalen var 3,2 procent (21,7).

Justerat rörelseresultat uppgick till 4 946 miljoner norska kronor (7 026), väntat var 5 940, med en justerad rörelsemarginal på 11,2 procent (15,1).

Resultatet efter skatt blev 158 miljoner norska kronor (8 525).

Resultat per aktie hamnade på 0,12 norska kronor (3,47).

I utdelning föreslås 5,65 norska kronor per aktie (3,375). Väntat var 7,03. Bolaget ska även återköpa aktier för 2 miljarder norska kronor.

Norsk Hydro, MNOKQ4-2022KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2021Förändring
Nettoomsättning44 07546 520-5,3%46 433-5,1%
EBITDA3 93012 462-68,5%
EBITDA-marginal8,9%26,8%
EBITDA, justerat7 1817 790-7,8%9 011-20,3%
EBITDA-marginal, justerad16,3%16,7%19,4%
Rörelseresultat1 40510 086-86,1%
Rörelsemarginal3,2%21,7%
Rörelseresultat, justerat4 9465 940-16,7%7 026-29,6%
Rörelsemarginal, justerad11,2%12,8%15,1%
Nettoresultat1588 525-98,1%
Resultat per aktie, NOK0,123,47-96,5%
Utdelning per aktie, NOK5,657,03-19,6%3,37567,4%
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER